13 เมษายน 2564     1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังง่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน ว 199 (07/04/2564) แฟ้มแนบ
 2. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครุมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 166 (26/03/2564) แฟ้มแนบ
 3. หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ว 167 (26/03/2564) แฟ้มแนบ
 4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 166 (26/03/2564) แฟ้มแนบ
 5. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 142 (15/03/2564) แฟ้มแนบ
 6. อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงมานามา รัฐบาห์เรน เเละกรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (04/03/2564) แฟ้มแนบ
 7. การกำหนดรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติเพื่อใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (25/02/2564) แฟ้มแนบ
 8. อัตราค่าเช่าบ้านพักข้าราชการสำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำ ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล (04/01/2564) แฟ้มแนบ
 9. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 623 (30/12/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 10. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ว 624 (30/12/2563) แฟ้มแนบ
 11. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(ว187) (17/12/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 12. หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(ว188) (17/12/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 13. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ว 588 (09/12/2563) แฟ้มแนบ
 14. การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01/12/2563) แฟ้มแนบ
 15. การต่ออายุการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (15/10/2563) แฟ้มแนบ
 16. หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (14/10/2563) แฟ้มแนบ
 17. การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (02/10/2563) แฟ้มแนบ แฟ้มแนบ
 18. การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (22/09/2563) แฟ้มแนบ
 19. ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน (18/09/2563) แฟ้มแนบ
 20. ซ้อมความเข้าใจแนวปฎิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ว ที่ กค 0416.4/ว447 (18/09/2563) แฟ้มแนบ
แสดงทั้งหมด   ค้นหาเพิ่มเติม >>